Home arrow Algemene informatie arrow Milieu
800x600 resolutie 1024x768 resolutie
Milieu Afdrukken
Milieu maatregelen in de tandartspraktijk

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de tandartspraktijk.

*Eén van de vele problemen in de praktijk is dat milieu en hygiëne op gespannen voet met elkaar kunnen staan.
Een goed voorbeeld hiervan zijn weggooibekertjes, deze betekenen een extra milieubelasting. Toch is hier de grotere hygiëne een doorslaggevend argument om die weggooibekertjes te gebruiken en niet  herbruikbare drinkglazen. Biologisch afbreekbare bekertjes hebben dan de voorkeur.

*Een tweede belangrijke verandering is dat er halverwege de jaren negentig in bijna alle tandartspraktijken een amalgaamafscheider  is geplaatst. Een dergelijk apparaat zorgt ervoor dat er geen zware metalen (van de amalgaamvullingen) via het afvalwater in het milieu komen. Het apparaat haalt deze metalen uit het afvalwater die vervolgens door een gespecialiseerd bedrijf verder worden verwerkt tot een herbruikbaar product, zoals bijvoorbeeld zilver.

*Alle praktijken hebben een contract met een afvalverwerkingsbedrijf die het kwikhoudende afval, oud goud/metaal, injectienaalden, loodplaatjes van röntgenfoto's en de chemicaliën die gebruikt worden voor het verwerken van de röntgenfoto's afvoeren en gedeeltelijk weer recyclen.

zonnepaneel.jpg*Een ander voorbeeld is het gebruik van groene stroom,  in een aantal praktijken wordt uitsluitend stroom gebruikt die milieuvriendelijk geproduceerd is (via wind-, water- of zonne-energie).  Ook heeft één van de praktijken zonnepanelen om stroom op te wekken.

Wij zijn ons ervan bewust dat slechts voortdurende evaluatie van de manier van werken ons tot verdere milieu besparende maatregelen kunnen brengen. Iets wat we dan ook zeker voor ogen zullen houden.

 
< Vorige   Volgende >